Spiritualismen

Emanuel Swedenborg

1688 - 1772

Vetenskapsman , teosof m.m

En av de första att hävda att det går att kommunicera med människor som dött.

Emma Hardine Britten

1823 - 1899

Även kallad Spiritualismens moder för sin stora dedikering att sprida

Spiritualismens budskap.

Andrew Jackson Davis

1826 - 1910

The Poughkeepsie seer

En man som ägnade sitt liv åt Spiritualismen, var en stor healer och sade sig ha Emanuel Swedenborg som guide

Margaret & Kate Fox

Spiritualismens startskott kom med systrana Fox den 31 mars 1848,

då andevärlden gjorde sig

hörd med hjälp av knackningar

Estelle Roberts

1889 - 1970

Hennes fantastiska bevis på andevärlden inför parlamentet ledde till att Spiritualismen blev en erkänd religon.

SPIRITUALISM

Spiritualismen är en väldigt vacker religion som är utan dömande och har filosofin att

alla människor är lika värda.

Som Spiritualist tror du på den kraften en del kallar gud och andra kallar

något annat - kraften som finns i allting och går under många namn.

Förutom att vara en religion är Spiritualismen också en filosofi och vetenskap.

Vi tror på livet efter detta, att vår ande är odödlig och söker ständigt bevis för detta.

Vi tror att kommunikation mellan våra 2 världar är möjlig och sker genom medium -

människor som har förmågan att göra detta.

Som Spiritualist är du uppmanad att tänka och tolka själv.

Att ständigt söka fakta och bevis och inte lita till lösa påståenden som inte har

någon grund.

Du förväntas också ta personligt ansvar för ditt liv och dina val, vad du gör och det du säger.

Rationell Spiritualism är fri från influenser från andra filosofier och religioner

Vi lever inte efter någon bok utan efter inspiration av de principer som mottogs

år 1871 av Emma Hardinge Britten, från Robert Owen i andevärlden.

Principer som innehåller väldigt mycket sunt förnuft och är öppna för egen tolkning.

Den första uppsättningen är vår moderna tolkning i Speak of Spirit efter inspiration

från Open Door Spiritualist`s Sanctury i Kanada!

Speak of Spirit

Respektfull gemenskap med det gudomliga

Sammanhållning mellan människor

Gemenskap och kommunikation med andarna

Andens fortsatta existens

Personligt ansvar

Alla val får en positiv eller negativ effekt

Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den

1901 gjorde Spiritualist National Union ändringar från originalet

(Används i England idag)

The fatherhood of god. / Guds faderskap

The brotherhood of man. / Människans brödraskap

The communion of spirits and the ministry of angels. / Andars gemenskap och änglars ämbete

The Continuous Existence of the Human Soul. / Människosjälens fortsatta existens

Personal Responsibility. / Personligt ansvar

Compensation and retribution hereafter for all the good and evil deeds done on Earth. /

Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda handlingar

gjorda på jorden

Eternal progress open to every human soul. / Evig utveckling öppen för varje männsklig själ

 

Original från 1871

Guds faderskap

Människans brödraskap

Den bevisade gemenskapen mellan bortgångna mänskliga andar och de dödliga

Själen och dess personliga egenskaper är odödlig

Personligt ansvar

Kompensation och vedergällning härefter för alla goda och onda handlingar gjorda här

En väg av evig utveckling öppen för varje mänsklig själ som vill gå på vägen av evig godhet

© Copyright. All Rights Reserved.