utbildningar

"Endast med kunskap kommer

  människan förstå sitt öde."

                          Arthur Findlay


Speak of Spirit arbetar för att få en ärlig & dedikerad mediumkår i sverige.

En mediumkår som värderar etik & moral högt, arbetar från hjärtat och tar fullt ansvar för det den gör.


Grundlig utbildning och träning är mycket viktig!


Mediumskapet är som vilken talang som helst.  Du behöver utveckla och träna den.

Du behöver lära känna din talang och förstå hur den  fungerar.


Givetvis kan du komma på kurs bara för att du tycker det är roligt eller är nyfiken.

Vill du satsa på en certifiering hos SoS har vi vissa kriterier som måste uppfyllas.


Du kan läsa mer om dessa under de olika flikarna ovan


Att vara certifierad under Speak of Spirit!

 

Att vara ett certifierat Speak of Spirat  - medium innebär att du ingår i en gemenskap.

Det ska vara en ära och stolthet för både dig och oss.

Detta innebär att du är medlem och även arbetar förott sprida Speak of Spirits arbete.

 

Vi kräver givetvis inte att du ska arbeta på ett visst sätt - alla medium arbetar olika,

men det är oerhört viktigt att du tar personligt ansvar för det du gör samt INTE går

emot våra principer gällande "onda andar", andar som fastnar, ondska och skrämsel  m.m

 

Följs inte dessa enkla principer förbehåller vi oss rätten att du inte längre får

representera oss offentligt och du kommer tas bort från vårt medium-register!

© Copyright. All Rights Reserved.